Ontwerpen/inrichtingsplannen             Visies             3D Visualisaties/presentaties            Schetsplannen            Haalbaarheidsstudies            Beplantingsplannen            Advies            Begrotingen/ramingen            Bestekken/werkomschrijvingen            Technische uitwerkingen            Aanbestedingen toezicht en directievoering            Begeleiding uitvoering            Beleids en beheerplannen